Sociale Werkplaatsen (hierna SW bedrijven) zijn opgericht om werk te bieden aan mensen met een verminderd arbeidsvermogen. In de loop van de tijd is daarmee een waardevolle sociale en economische infrastructuur ontwikkeld. Toenemende bezuinigingen vanuit de centrale overheid dwingen gemeenten meer en meer tot ingrijpende keuzes. Eén is de sluiting van SW bedrijven per 1 januari 2015 voor instroom van nieuwe medewerkers. Een andere is het geleidelijk afbouwen, afstoten of soms zelfs sluiten van (onderdelen van) SW bedrijven.

 

Dat kan anders vinden wij. Daarom gaat GoedWerkt publiek private samenwerking aan met gemeenten met betrekking tot de transitie van SW bedrijven, bouwt deze om tot sociale ondernemingen en biedt daarmee continuïteit voor de bestaande medewerkers én een mogelijkheid tot instroom voor nieuwe. GoedWerkt biedt mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs-  en zorginstellingen en richt zich op een verantwoorde bedrijfsontwikkeling.