Sociale Werkplaatsen zijn opgericht om werk te bieden aan mensen met een verminderd arbeidsvermogen. In de loop van de tijd is daarmee een waardevolle sociale infrastructuur ontwikkeld. Toenemende bezuinigingen vanuit de centrale overheid dwingen gemeenten meer en meer tot ingrijpende keuzes. Eén is de sluiting van Sociale Werkplaatsen per 1 januari 2015 voor instroom van nieuwe medewerkers. Een andere is het geleidelijk afbouwen, afstoten of soms zelfs sluiten van (onderdelen van) Sociale Werkplaatsen.

 

Dat kan anders vinden wij. Daarom gaat GoedWerkt een Publiek Private Samenwerking aan met gemeenten met betrekking tot het beheer van Sociale Werkplaatsen, bouwt deze om tot Sociale Ondernemingen en biedt daarmee continuïteit voor de bestaande medewerkers én een mogelijkheid tot instroom voor nieuwe medewerkers. GoedWerkt biedt mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten en zorginstellingen en richt zich op een verantwoorde bedrijfsontwikkeling.